Sean-Fhocail

 

 

 

Tá a lán céille i sean-fhocail ach measaim ná húsaidtear iad chomh minic anois agus a deintí leath-chéad blian ó shoin, ach "is dóich le fear na buile gurb é féin fear na céille". Seo leanas roinnt sampla.

 

 1. Nuair a luíonn gé luíonn siad go léir.
 2. I dtosach na h-aicíde is fusa a leigheas.
 3. Bíonn blas ar an mbeagán.
 4. Is fearr súil le béal an chuain na súil le béal na h-uagha.
 5. An té bhíonn amuich fuarann a chuid.
 6. Tosach sláinte codladh, deireadh sláinte osna.
 7. Aithníonn Tadhg Taidhgín.
 8. Capall na hoibre an bia.
 9. Is fearr sioc ná síor-bháisteach.
 10. Is maith le dia cúnamh a fháil.
 11. Is dána gach madra ag doras a thí féin.
 12. Is ait an mac as saol.
 13. Ualach éadtrom e an fhoghlaim.
 14. Caora mhór an t-uan abhfad.
 15. Ná bac le mac an bhacaigh ‘is ní bhacfaidh mac an bhacaigh leat.
 16. An té nach bhfuil bólacht ar chnoc aige, bíonn suaimhneas ar sop aige.
 17. Is fad-saolach iad lucht múchta.
 18. Is geal leis an bhfiach dubh a ghearrcach féin.
 19. Is geal le sos malairt oibre.
 20. An óige is an amaideacht, is deacair iad a cheannaireacht.
 21. Pós fear ón iarthar is pósfair an t-iarthar ar fad.
 22. Is mac leat do mhac go bpósfar ach is iníon leat d’iníon go raghaidh tú sa chré.
 23. An té a bhíonn thios luíotar cos air, ‘is an té a bhíonn thuas óltar deoch air.

Tongue Twister. (gal = tobacco)

Do thabharfainn-se gal don té a dtabharfadh gal dom nuair a bheadh

gal aige is gan aon ghal agam ach an té ná tabharfadh gal dom nuair a bheadh gal aige is gan aon gal agam ní thabharfainn gal dó nuair a bheadh gal agam is gan aon ghal aige.