Urraitheoirí – Funders

Tá An Súgán buíoch as an dtacaíocht airgidis a fuarthas ó scata eagraíochtaí agus daoine, orthu san tá:

An Súgán is grateful for financial support from a number of organisations and individuals, including:

  • An teaghlach fláithiúil ón áit a thug deontas dúinn chun an foirgneamh a cheannach
  • LEADER Mhúscraí don maoiniú a thugadar chun staidéar fairsing a dhéanamh ar fhiúntas an fhiontair
  • SECAD don maoiniú a chuir an deis ar fáil páirt a ghlacadh sa ‘clár goradáin’ de chuid Champus Ghnó Shoisialta Éireann
  • An Ciste Rannpháirtíochta Lucht Éisteachta 2020, rannóg dá chuid Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, don maoiniú chun athchóiriú a dhéanamh ar shuíomh idirlín Chumann Staire, áit ina bhfuil eolas faoi An Súgán anois
  • Chiste Phobal Fheirm Ghaoithe Cleanrath
  • The generous local family who gifted us the funds to purchase the building
  • LEADER Mhúscraí for funding the Feasibility Study
  • SECAD for the sponsoring participation in the 2020 ISBC ‘Business for Social Impact Incubator Program 2020’
  • Department of Culture Heritage and the Gaeltacht, 2020 Audience Engagement Funding Scheme for providing funding to Coiste Forbartha, Béal Átha’n Ghaorthaidh to update the Cummann Staire website, which now includes An Súgán information
  • Cleanrath Wind Farm community fund

 

Scaip eolas mar gheall ar ár suíomh – Please share our site